Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rissne 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rissne 3 1101 24,5% 43,6% 21,6% 10,3% 7,5% 50,6% 49,4%   3,5%
Summa 1101 24,5% 43,6% 21,6% 10,3% 7,5% 50,6% 49,4% 3,5%

http://www.val.se