Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rissne 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rissne 2 1230 22,7% 42,7% 22,4% 12,3% 7,8% 49,4% 50,6%   2,4%
Summa 1230 22,7% 42,7% 22,4% 12,3% 7,8% 49,4% 50,6% 2,4%

http://www.val.se