Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Duvbo 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Duvbo 2 876 13,1% 40,6% 30,3% 16,0% 6,6% 49,1% 50,9%   3,1%
Summa 876 13,1% 40,6% 30,3% 16,0% 6,6% 49,1% 50,9% 3,1%

http://www.val.se