Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Duvbo 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Duvbo 1 1171 15,1% 39,9% 21,3% 23,7% 7,4% 47,6% 52,4%   2,5%
Summa 1171 15,1% 39,9% 21,3% 23,7% 7,4% 47,6% 52,4% 2,5%

http://www.val.se