Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hallonbergen 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hallonbergen 3 1217 23,4% 35,0% 24,8% 16,8% 7,6% 50,7% 49,3%   4,4%
Summa 1217 23,4% 35,0% 24,8% 16,8% 7,6% 50,7% 49,3% 4,4%

http://www.val.se