Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hallonbergen 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hallonbergen 1 906 22,8% 33,8% 22,8% 20,5% 8,6% 47,6% 52,4%   3,3%
Summa 906 22,8% 33,8% 22,8% 20,5% 8,6% 47,6% 52,4% 3,3%

http://www.val.se