Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lilla Alby 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lilla Alby 1 1226 25,4% 40,0% 21,2% 13,4% 5,4% 50,8% 49,2%   2,7%
Summa 1226 25,4% 40,0% 21,2% 13,4% 5,4% 50,8% 49,2% 2,7%

http://www.val.se