Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Orminge N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Orminge N 1640 27,6% 34,4% 20,9% 17,1% 8,0% 45,8% 54,2%   2,0%
Summa 1640 27,6% 34,4% 20,9% 17,1% 8,0% 45,8% 54,2% 2,0%

http://www.val.se