Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eknäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eknäs 1267 15,1% 47,4% 22,5% 15,1% 6,4% 49,3% 50,7%   2,6%
Summa 1267 15,1% 47,4% 22,5% 15,1% 6,4% 49,3% 50,7% 2,6%

http://www.val.se