Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rösunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rösunda 1452 12,0% 32,3% 24,3% 31,4% 6,1% 47,8% 52,2%   3,9%
Summa 1452 12,0% 32,3% 24,3% 31,4% 6,1% 47,8% 52,2% 3,9%

http://www.val.se