Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stensö N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stensö N 1085 17,2% 24,4% 20,2% 38,2% 5,3% 44,1% 55,9%   2,9%
Summa 1085 17,2% 24,4% 20,2% 38,2% 5,3% 44,1% 55,9% 2,9%

http://www.val.se