Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nacka Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nacka Centrum 1429 21,9% 34,5% 21,6% 22,0% 7,2% 46,9% 53,1%   2,3%
Summa 1429 21,9% 34,5% 21,6% 22,0% 7,2% 46,9% 53,1% 2,3%

http://www.val.se