Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södertälje 42

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 42 1121 22,9% 37,6% 22,2% 17,2% 7,9% 47,3% 52,7%   1,3%
Summa 1121 22,9% 37,6% 22,2% 17,2% 7,9% 47,3% 52,7% 1,3%

http://www.val.se