Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södertälje 19

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 19 1151 28,9% 31,3% 20,6% 19,2% 9,2% 48,9% 51,1%   1,7%
Summa 1151 28,9% 31,3% 20,6% 19,2% 9,2% 48,9% 51,1% 1,7%

http://www.val.se