Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södertälje 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 3 951 28,0% 41,6% 18,9% 11,5% 9,1% 48,3% 51,7%   1,4%
Summa 951 28,0% 41,6% 18,9% 11,5% 9,1% 48,3% 51,7% 1,4%

http://www.val.se