Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 17 Ringstedgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 17 Ringstedgatan mm 962 26,5% 31,8% 30,4% 11,3% 9,8% 50,6% 49,4%   3,0%
Summa 962 26,5% 31,8% 30,4% 11,3% 9,8% 50,6% 49,4% 3,0%

http://www.val.se