Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 15 Kista-Ärvinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 15 Kista-Ärvinge 936 29,6% 43,1% 20,5% 6,8% 8,5% 49,3% 50,7%   5,7%
Summa 936 29,6% 43,1% 20,5% 6,8% 8,5% 49,3% 50,7% 5,7%

http://www.val.se