Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 11 Husby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 11 Husby V 736 20,7% 41,0% 26,0% 12,4% 7,7% 51,2% 48,8%   10,5%
Summa 736 20,7% 41,0% 26,0% 12,4% 7,7% 51,2% 48,8% 10,5%

http://www.val.se