Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 8 Husby mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 8 Husby mellersta 1129 26,0% 43,7% 19,1% 11,2% 7,3% 50,9% 49,1%   8,4%
Summa 1129 26,0% 43,7% 19,1% 11,2% 7,3% 50,9% 49,1% 8,4%

http://www.val.se