Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 27 Rinkeby mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 27 Rinkeby mellersta 952 26,6% 42,6% 19,0% 11,8% 10,8% 48,4% 51,6%   10,2%
Summa 952 26,6% 42,6% 19,0% 11,8% 10,8% 48,4% 51,6% 10,2%

http://www.val.se