Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 25 Tensta SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 25 Tensta SV 1109 29,5% 37,2% 19,3% 14,0% 9,7% 48,4% 51,6%   5,9%
Summa 1109 29,5% 37,2% 19,3% 14,0% 9,7% 48,4% 51,6% 5,9%

http://www.val.se