Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 24 Tensta C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 24 Tensta C 997 24,5% 31,9% 25,6% 18,1% 9,2% 47,7% 52,3%   6,7%
Summa 997 24,5% 31,9% 25,6% 18,1% 9,2% 47,7% 52,3% 6,7%

http://www.val.se