Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 21 Rinkeby C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 21 Rinkeby C 1000 23,8% 39,1% 21,7% 15,4% 8,8% 46,4% 53,6%   9,8%
Summa 1000 23,8% 39,1% 21,7% 15,4% 8,8% 46,4% 53,6% 9,8%

http://www.val.se