Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 17 Rinkeby NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 17 Rinkeby NV 1050 25,9% 36,6% 24,4% 13,1% 8,2% 48,8% 51,2%   10,0%
Summa 1050 25,9% 36,6% 24,4% 13,1% 8,2% 48,8% 51,2% 10,0%

http://www.val.se