Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 15 Tensta NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 15 Tensta NÖ 1046 23,6% 39,2% 23,3% 13,9% 10,2% 48,2% 51,8%   7,4%
Summa 1046 23,6% 39,2% 23,3% 13,9% 10,2% 48,2% 51,8% 7,4%

http://www.val.se