Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Spånga 14 Tensta S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 14 Tensta S 1127 26,6% 39,8% 22,2% 11,4% 12,6% 46,7% 53,3%   8,4%
Summa 1127 26,6% 39,8% 22,2% 11,4% 12,6% 46,7% 53,3% 8,4%

http://www.val.se