Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skärholmen 6 Sätra Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 6 Sätra Ö 1186 20,0% 31,5% 20,0% 28,5% 6,2% 45,3% 54,7%   1,7%
Summa 1186 20,0% 31,5% 20,0% 28,5% 6,2% 45,3% 54,7% 1,7%

http://www.val.se