Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hägersten 4 Gröndal NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 4 Gröndal NÖ 1133 18,8% 47,0% 21,8% 12,4% 4,6% 46,4% 53,6%   3,0%
Summa 1133 18,8% 47,0% 21,8% 12,4% 4,6% 46,4% 53,6% 3,0%

http://www.val.se