Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 18 Smedshagsvägen mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 18 Smedshagsvägen mm 975 29,7% 40,2% 21,5% 8,5% 10,8% 45,1% 54,9%   3,9%
Summa 975 29,7% 40,2% 21,5% 8,5% 10,8% 45,1% 54,9% 3,9%

http://www.val.se