Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 13 Hässelby Villastad C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 13 Hässelby Villastad C 1233 23,2% 35,6% 27,3% 13,9% 9,2% 47,1% 52,9%   1,5%
Summa 1233 23,2% 35,6% 27,3% 13,9% 9,2% 47,1% 52,9% 1,5%

http://www.val.se