Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 12 Hässelby Villastad SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 12 Hässelby Villastad SÖ 1302 13,6% 37,9% 26,9% 21,7% 9,7% 50,9% 49,1%   1,0%
Summa 1302 13,6% 37,9% 26,9% 21,7% 9,7% 50,9% 49,1% 1,0%

http://www.val.se