Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässelby 3 Hässelby Strand N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 3 Hässelby Strand N 1277 25,6% 30,1% 19,7% 24,6% 6,9% 48,1% 51,9%   2,3%
Summa 1277 25,6% 30,1% 19,7% 24,6% 6,9% 48,1% 51,9% 2,3%

http://www.val.se