Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Enskede 19 G:la Enskede Enskede k:a

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 19 G:la Enskede Enskede k:a 1592 24,2% 42,4% 20,4% 13,1% 8,2% 49,4% 50,6%   2,5%
Summa 1592 24,2% 42,4% 20,4% 13,1% 8,2% 49,4% 50,6% 2,5%

http://www.val.se