Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Enskede 17 Enskedefältet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 17 Enskedefältet 1386 19,3% 40,3% 25,2% 15,3% 8,9% 50,0% 50,0%   1,2%
Summa 1386 19,3% 40,3% 25,2% 15,3% 8,9% 50,0% 50,0% 1,2%

http://www.val.se