Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Enskede 9 Skanskvarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 9 Skanskvarn 1897 17,4% 45,8% 19,1% 17,7% 3,8% 45,6% 54,4%   2,4%
Summa 1897 17,4% 45,8% 19,1% 17,7% 3,8% 45,6% 54,4% 2,4%

http://www.val.se