Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västerled 7 Traneberg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 7 Traneberg Ö 1200 20,2% 41,4% 20,8% 17,5% 4,6% 47,2% 52,8%   3,4%
Summa 1200 20,2% 41,4% 20,8% 17,5% 4,6% 47,2% 52,8% 3,4%

http://www.val.se