Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västerled 2 Smedslätten Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerled 2 Smedslätten Ö 1148 13,2% 34,1% 26,1% 26,5% 6,3% 46,1% 53,9%   3,0%
Summa 1148 13,2% 34,1% 26,1% 26,5% 6,3% 46,1% 53,9% 3,0%

http://www.val.se