Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Essinge 2 Lilla Essingen N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Essinge 2 Lilla Essingen N 1293 34,6% 45,2% 11,0% 9,1% 3,0% 46,6% 53,4%   2,9%
Summa 1293 34,6% 45,2% 11,0% 9,1% 3,0% 46,6% 53,4% 2,9%

http://www.val.se