Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bromma 5 Åkeshov-Åkeslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bromma 5 Åkeshov-Åkeslund 1485 18,8% 36,6% 19,4% 25,3% 4,5% 45,3% 54,7%   2,8%
Summa 1485 18,8% 36,6% 19,4% 25,3% 4,5% 45,3% 54,7% 2,8%

http://www.val.se