Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 9 Herrängen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 9 Herrängen V 1552 13,4% 45,6% 26,4% 14,7% 8,6% 50,1% 49,9%   1,0%
Summa 1552 13,4% 45,6% 26,4% 14,7% 8,6% 50,1% 49,9% 1,0%

http://www.val.se