Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sofia 11 Vitabergsparken mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 11 Vitabergsparken mm 1376 12,6% 38,3% 25,9% 23,2% 5,6% 42,7% 57,3%   1,4%
Summa 1376 12,6% 38,3% 25,9% 23,2% 5,6% 42,7% 57,3% 1,4%

http://www.val.se