Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sofia 9 Bohusgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 9 Bohusgatan mm 1551 14,0% 39,7% 23,4% 23,0% 3,4% 45,1% 54,9%   3,3%
Summa 1551 14,0% 39,7% 23,4% 23,0% 3,4% 45,1% 54,9% 3,3%

http://www.val.se