Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sofia 7 Kv Vitbetan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 7 Kv Vitbetan 1197 24,8% 48,9% 15,6% 10,7% 3,5% 47,7% 52,3%   3,4%
Summa 1197 24,8% 48,9% 15,6% 10,7% 3,5% 47,7% 52,3% 3,4%

http://www.val.se