Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sofia 6 Luma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 6 Luma 1148 35,3% 49,6% 11,4% 3,7% 5,6% 48,5% 51,5%   0,8%
Summa 1148 35,3% 49,6% 11,4% 3,7% 5,6% 48,5% 51,5% 0,8%

http://www.val.se