Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sofia 5 Sågargatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 5 Sågargatan mm 1047 24,1% 42,7% 21,2% 12,0% 4,5% 48,6% 51,4%   3,9%
Summa 1047 24,1% 42,7% 21,2% 12,0% 4,5% 48,6% 51,4% 3,9%

http://www.val.se