Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sofia 4 Stig Claessons Park-Fjällg.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 4 Stig Claessons Park-Fjällg. 1419 20,0% 41,2% 21,2% 17,5% 3,7% 46,6% 53,4%   3,7%
Summa 1419 20,0% 41,2% 21,2% 17,5% 3,7% 46,6% 53,4% 3,7%

http://www.val.se