Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sofia 3 Sofia kyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 3 Sofia kyrka 1595 19,7% 40,3% 22,0% 18,1% 4,1% 49,4% 50,6%   3,9%
Summa 1595 19,7% 40,3% 22,0% 18,1% 4,1% 49,4% 50,6% 3,9%

http://www.val.se