Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sofia 2 Åsöberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 2 Åsöberget 1245 20,2% 34,9% 23,5% 21,5% 4,7% 43,3% 56,7%   2,2%
Summa 1245 20,2% 34,9% 23,5% 21,5% 4,7% 43,3% 56,7% 2,2%

http://www.val.se