Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Katarina 20 Ringen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 20 Ringen 1545 15,9% 25,7% 19,9% 38,4% 5,8% 41,2% 58,8%   1,8%
Summa 1545 15,9% 25,7% 19,9% 38,4% 5,8% 41,2% 58,8% 1,8%

http://www.val.se