Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Katarina 19 Östra Katarina C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 19 Östra Katarina C 1566 22,4% 46,3% 21,5% 9,8% 4,5% 48,5% 51,5%   3,4%
Summa 1566 22,4% 46,3% 21,5% 9,8% 4,5% 48,5% 51,5% 3,4%

http://www.val.se